Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  20.01.2014
 
Oppdatert: 23.01.2017

Turistar – leigearbeidarar – studentar

Me rår alle som mellombels oppheld seg på Stord, til å kontakta eitt av dei fem legesentra i kommunen dersom de treng legehjelp.

Legevakta er likevel open for unntaksvis å hjelpa utover det som er primæroppgåva vår, om kapasiteten ved legekontora ikkje strekkjer til.

 

Til oversikt over legekontora.

Kontaktinformasjon

Legevaktnr

Telefon medisinsk naudhjelp: 113

Legevaktbygget, Tysevegen 62, 5416 Stord

Opningstider:

Kvardagar:   15.00-22.00
Helg:            08.00-22.00
Heilagdagar: 08.00-22.00 

.

Sunnhordland interkommunale
legevakt IKS
c/o Stord kommune
Postboks 304
5402 STORD

Telefon 116 117 eller 53 45 61 40

Org.nr: 812 998 552

Ansvarleg redaktør: Janett Svendsen