Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
parkeringsplass
Av:  Stord kommune
Publisert:  06.12.2013
Foto: Renate Risnes
Oppdatert: 09.05.2017

Praktisk informasjon

Litt informasjon kring det å vitja legevakta.

Parkering

Det er avgiftsbelagt parkering på sjukehuset sitt parkeringsanlegg.

Betaling

  • Legevakta krev betaling etter faste takstar. Viss du betalar kontant eller med kort, unngår du faktureringsgebyr.
  • Ta med eventuelt frikort.
  • I nokre tilfelle kan du få refundert transportutgifter. Det kjem an på kor alvorleg tilstanden din er.
  • Telefonrådgjeving er gratis.

Reseptar

Legevakta skriv berre ut medisinar som gjeld den akutte behandlinga. Vanedannande medisinar (gruppe B) vert kun skrive ut når det er naudsynt, og alltid i minstepakning.

Sterkt vanedannande medisinar (gruppe A) vert ikkje skrive ut ved legevakta.

Faste medisinar må ein få resept på hos fastlegen.

Journalutskrift

Du kan få journalutskrift ved førespurnad til legevakta anten skriftleg eller gjennom personleg frammøte. Hugs at du må framvisa legitimasjon.

For barn under 16 år må begge foreldra gje samtykkje ved oppmøte gjennom framlegg av ID og fødselsattest.

Det vert dokumentert i journal at kopi av delar/heile journal er utlevert.

Legevakta sender også alle epikrisar (samla informasjon om sjukehistoria di) til fastlegen.

Kontaktinformasjon

Legevaktnr

Telefon medisinsk naudhjelp: 113

Legevaktbygget, Tysevegen 62, 5416 Stord

Opningstider:

Kvardagar:   15.00-22.00
Helg:            08.00-22.00
Heilagdagar: 08.00-22.00 

.

Sunnhordland interkommunale
legevakt IKS
c/o Stord kommune
Postboks 304
5402 STORD

Telefon 116 117 eller 53 45 61 40

Org.nr: 812 998 552

Ansvarleg redaktør: Janett Svendsen