Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  06.01.2014
 
Oppdatert: 25.04.2017

Lovverk

Ei rekke lover og forskrifter dannar det juridiske grunnlaget for legevakta si verksemd.

Blant dei viktigaste er:

I "Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus", kapittel 3, § 11 står det at ein kommunal legevaktordning er ein organisert verksemd som heile døgeret skal vurdere henvendingar om augeblikkeleg hjelp, og foreta naudsynt oppfølging.

I pasientrettighetslova § 2-1a får pasienten lovfesta sin rett til augeblikkeleg hjelp frå kommunen.

Kontaktinformasjon

Legevaktnr

Telefon medisinsk naudhjelp: 113

Legevaktbygget, Tysevegen 62, 5416 Stord

Opningstider:

Kvardagar:   15.00-22.00
Helg:            08.00-22.00
Heilagdagar: 08.00-22.00 

.

Sunnhordland interkommunale
legevakt IKS
c/o Stord kommune
Postboks 304
5402 STORD

Telefon 116 117 eller 53 45 61 40

Org.nr: 812 998 552

Ansvarleg redaktør: Janett Svendsen