Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Torhild Dikkanen
Publisert:  02.09.2010
 
Oppdatert: 15.03.2017

Kontakt Heimebaserte tenester

Avdelingar

Eininga Heimebaserte tenester er inndelt i slik: Demens og Somatikk (heimehjelp og heimesjukepleie). Alle har besøksadresse Lønningsåsen 1. Heimebaserte tenester har også ein vikarsentral.

Avdelingane utfører personretta tenester og praktisk bistand (heimehjelp og heimesjukepleie) for personar med nedsett funksjonsevne som treng hjelp til daglige gjeremål.

Mål for avdelinga

Å skapa ein god og trygg heimesituasjon, slik at bruker kan bu heime så lenge det er ynskjeleg og mogelig.

Kontaktinformasjon 

Besøksadresse: Lønningsåsen 1.

Telefon 53 49 67 30

Sekretær

Telefon 53 49 67 39

Avdelingsleiar avdeling demens

Randi Huglen

telefon dagtid: 53 49 67 37

Vakttelefon: 53 49 67 31

Avdelingsleiar avdeling sentrum

Anne Grete Vik

telefon dagtid: 53 49 67 36

Vakttelefon 53 49 67 30

Avdelingsleiar avdeling nord

Gerd Langeland

telefon dagtid: 53 40 31 67

Vakttelefon 53 40 31 60 

Avdelingsleiar avdeling vest

Gina Kittilsen

telefon dagtid: 53 49 68 94

Vakttelefon 53 49 68 90

 

Vikarsentralen

Kontaktinformasjon for vikarsentralen

Telefon
53 49 68 95

Avdelingsleiar vikarsentralen 

Karin J. Toft
telefon: 53 49 67 81

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord Heimebaserte tenester

Telefon

53 49 67 30

Faks

53 49 66 57 

E-postadresse 

Heimebaserte.tenester@stord.kommune.no

Postadresse

Postboks 304
5402 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen