Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
folk frå heimebaserte framfor el-bilane
Av:  Stord kommune
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 12.05.2017

Eining for heimebaserte tenester

Eininga organiserer tenester til heimebuande i heile kommunen som praktisk bistand og personretta teneste (heimehjelp og heimesjukepleie).

Tenestene vert utført etter vedtak som vert fatta av Tildelingskontoret i rådhuset. Spørsmål som gjelder tildeling av desse tenestene skal difor rettast til Tildelingskontoret.

Søknadsskjema finn du her.

Kontaktinformasjon Tildelingskontoret

Telefon 53 49 66 00
Tildelingskontoret@stord.kommune.no

Les meir om dei ulike tenesten me utfører under"Aktuelle tenester" til høgre på denne sida.

Slik er heimebaserte tenester organisert

Eining for heimebaserte tenester er delt inn i fem avdelingar. To av avdelingane er retta inn mot spesielle målgrupper; demensavdeling og avdeling psykisk helse. Dei andre tre avdelingane har generelle oppgåver, og er geografisk inndelt.

Kontaktinformasjon for heimebaserte tenester

Telefonnummer og anna kontaktinformasjon

Einingsleiar

Einingsleiar for Heimebaserte tenester er Britt Sørensen Dalsgård, telefon 53 49 67 33 / 975 52 102

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord Heimebaserte tenester

Telefon

53 49 67 30

Faks

53 49 66 57 

E-postadresse 

Heimebaserte.tenester@stord.kommune.no

Postadresse

Postboks 304
5402 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen