Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  20.07.2017
 
Oppdatert: 12.09.2017

Miljøfyrtårn

Stord kommune har som mål å vera Miljøfyrtårn og arbeider i perioden 2017-2019 med sertifisering etter hovudkontormodellen.

Hovudkontoret er definert som rådhuset, og einingane elles er anten definert saman med andre i same lokasjon, eller som einskild eining.

Stord kommune skal aktivt arbeida for å fremja miljøvenlege tiltak med mål om lågast mogleg påverknad på ytre miljø. Som sertifisert Miljøfyrtårn oppfyller alle einingar i kommunen kriterier fastsett av stiftinga Miljøfyrtårn og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvenleg drift og godt arbeidsmiljø.

Områder det vert gjort miljøtiltak i

Framdrift

  • 2017: rådhuset, kulturhuset og dei kommunale barnehagane
  • 2018: skulane og nokre enkelteiningar på felles lokasjon, som SKE-bygget på Leirvik
  • 2019: Stord kommunale eigedom og institusjonane våre

Dei skal sertifiserast gjennom anten fysisk eller fjern sertifisering, fastsett av godkjend sertifisør frå Emisoft AS i Bergen.

Kontaktinformasjon

HMT leiar Jon Eirik Kvalnes

E-post: jon.eirik.kvalnes@stord.kommune.no

Tlf. 53 49 66 22

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen