Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 12.05.2017

Utviklingsgruppa

Oppgåvene til Utviklingsgruppa er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Skule-, barnehage- og helse- og omsorgsfagleg planlegging og kvalitetssikring
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling.

Utviklingsgruppa arbeider for politikarar, strategisk leiing og einingsleiarar med sakshandsaming, utvikling, kvalitetssikring, rettleiing og rådgjeving.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer.

 

Kontaktinformasjon

Utviklingsgruppa
Stord kommune
Rådhuset
Borggata 2

Leiar
Trygve Dahl
Telefon
53 49 69 10

Telefaks
53 49 66 01

E-postadrese
trygve.dahl@stord.kommune.no  

Postadresse
Utviklingsgruppa 
Postboks 304
5402 Stord

Alle medlemmane i Utviklingsgruppa 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen