Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord sjukeheim
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 06.02.2017

Stord sjukeheim

Stord sjukeheim har 65 døgnplassar.

Overordna mål for sjukeheimen:

 • Skapa tryggleik og trivsel i eit positivt miljø
 • Ta vare på den enkelte bebuar sine fysiske og psykiske ressursar, ynskje og behov, ut frå grunnleggjande prinsipp i sjukepleie
 • Leggja til rette for at tilværet for bebuarane vert så nært opp til tidlegare livsførsel som mogeleg
 • Samarbeide med pårørande for å oppretthalda sosialt nettverket
 • Utøva optimal kvalitet i tenestene innanfor tildelte ressursar.
 • Personalet har høg fagkompetanse.
 • Gje personar under utdanning gode læresituasjonar og fagleg rettleiing av høg standard 
 • Tenestetilbodet vert styrt etter LEON-prinsippet

Institusjonstenesta tilbyr:

 • Langtidsplasser 
 • Utredning og behandling av personar med demens
 • Medisinsk behandling
 • Avlastning

Sjukeheimen har tre avdelingar:

 
Avdeling Backertunet – avdeling for personar med demenssjukdom.
Avdelingssjukepleiar: Solfrid Aasheim
Telefon: 53 45 45 05.
Vakttelefon avdeling Backertunet: 53 45 45 11

Somatisk avdeling – langtidsavdeling for personar med omfattande pleiebehov
Avdelingssjukepleiar: Ida Elin Hatlevik Tvedt
Telefon: 53 40 44 73
Vakttelefon somatisk avdeling: 53 45 45 32

Somatisk- og alderpsykiatrisk avdeling  –  langtidsavdeling.
Avdelingssjukepleiar: Marit Hetlesæter
Telefon: 53 40 44 75
Vakttelefon korttidsavdeling:  53 45 45 40 

Les om tenestene ved sjukeheimen


Stord kommune har tilbod om avlastingsopphald, korttidsopphald og langtidsopphald ved Stord sjukeheim. Les meir om dei ulike tilboda ved å velja teneste i menyboks til høgre.
 

 

Kontaktinformasjon

Stord sjukeheim

Adresse
Kringsjå 8
5417 Stord
Vis kart

Telefon / faks
53 45 45 00  / 53 45 45 30

Einingsleiar
Esther Aasen Bjelland

Telefon
53 45 45 10 

Mobil
97 55 20 97

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen