Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Brannmann gjer klar brannslange.
Av:  Stord kommune
Publisert:  03.07.2009
Foto: Inger Helene Kjeka
Oppdatert: 23.06.2011

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelinga har ansvaret for beredskap mot brannar, ulykker og akutt forureining.

Nødnummer brann: 110 

 

Hovudbrannstasjon

Vabakkjen 2

Postadresse

Postboks 304, 5402 Stord 


Utalarmering

Utalarmering skjer via VHF-samband frå Alarmsentral i Haugesund (110-sentralen). Det er to alarmtypar:

  • Gruppealarm: alarm til dei som er på vakt, samt alle ”faste” tilsette ved hovudstasjonen 
  • Full alarm: alarmering av heile styrken på 40 personar

I tillegg kan AMK-sentralen (113-sentralen) sende ut redningsalarm, som i tillegg til å alarmere vakthavande lege og ambulansane i regionen, også alarmerer Stord Brannvern på lik line som ved ein full-alarm. AMK står for Akutt Medisinsk Kommandosentral.

Beredskapsstyrken ved Stord brannvesen

Leirvik stasjon, Vabakkjen

4 overbefal
4 utrykkingsleiarar
8 sjåførar
12 røykdykkarar/konstablar
4 reservar

Sagvåg brannstasjon

8 sjåførar/konstablar/røykdykkarar

Huglo

6 mann utan vaktplikt 

Beredskapslaga

Beredskapsavdelinga er samansett av 4 beredskapslag, og kvart beredskapslag er sett opp med:

Leirvik

overbefal
utrykkingsleiar
2 sjåførar
3 røykdykkarar/konstablar

Sagvåg

2 personar pr. veke, kombinert sjåfør og konstablar

Overbefalsvakt

Denne vakta er 4-delt mellom brannsjef, leiar beredskapsavdeling, leiar førebyggande avdeling og overbrannmeister.

Utrykkingsleiarar

Alle utrykkingsleiara har godkjent kompetanse i h.h.t. krav i forskrift.

Sjåførar

Sjåførar på oppsett vaktlag har hovudansvar med å få ut mannskapsbil,tankbil og evt. lift ved alarm.Alle sjåførar har godkjente sertifikat og utrykkingskompetanse (kode 160)

Røykdykkarar

Alle røykdykkarar har godkjent kompetanse i h.h.t. krav i forskrift

Siste nytt frå brannvesenet

Beredskapsmateriell

Kontaktinformasjon

Avdelingsleiar 
Varabrannsjef Åge Aadland

Telefon / Mobil
53 49 68 42 / 97 55 20 52

E-postadresse
aage.aadland@stord.kommune.no


Utstyr og materialforvaltning
Overbranmeister Leif Rune Vad

Telefon
53 49 68 41

E-postadresse

leif.rune.vad@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen