Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Morten Fadnes
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 12.05.2017

Rekneskap og løn

Eining for rekneskap og løn vart etablert 1. april 2005 og er ei eiga driftseining i Stord kommune. Eininga er organisert som ei støtteeining i Stord kommune.

Eininga sitt hovudansvar er driftsoppgåver knytt til rekneskap og løn. Rekneskapstekniske spørsmål knytt til bruk av Agresso skal rettast til eininga.

Eining for rekneskap og løn skal levera oppdatert, korrekt rekneskap, rett løn til rett tid, samt rapportera internt og eksternt.

Våre tilsette

Arbeidsoppgåver

 • bokføring
 • fakturering
 • skanning leverandørfaktura
 • mottak av elektroniske faktura
 • innfordring kommunale krav
 • remittering
 • rapportering
 • kontoavstemmingar
 • fast og variabel løn
 • reiserekningar
 • permisjonar
 • fråværsregistrering
 • refusjonar

Innfordring

Ved manglande betaling vil det bli purra og det vert rekna gebyr og renter. Manglande betaling av eit krav vil føra til oppseiing av leiger og tenester. For å unngå oppseiing kan ein inngå ein nedbetalingsavtale.

Ved for sein betaling av parkeringsgebyr kjem det eit tillegg på 50% av opphavleg gebyr. For ubetalte eigedomsavgifter, festeavgifter og parkeringsbøter har kommunen legalpant i eigedomen eller bilen. Det vil seia at kommunen kan krevja trekk i løn eller trygd for desse krava. Krava kan også krevjast gjennom tvangssal av eigedom eller bil.

Målgruppe/brukarar

 • Alle tenesteeiningar i Stord kommune, inkl. alle lønsmottakarar
 • Bømlo kommune
 • Fitjar kommune
 • Stord Kyrkjelege Fellesråd
 • Stord Hamnestell
 • Sokneråda i Stord
 • Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS

Samarbeidspartar er m.a.:

 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Statens Pensjonskasse
 • Evry
 • Agresso
 • NAV
 • Fylkeskommunen
 • Andre kommunar
 • Høgskulen Stord/Haugesund
 • Private barnehagar

Kontaktinformasjon

E-post

Rekn.lon@stord.kommune.no  

Postadresse

Eining for rekneskap og løn
Postboks 63
5401 Stord

Besøksadresse

Rundehaugen 45
5412 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen