Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.09.2016
 
Oppdatert: 12.05.2017

Psykisk helse og rus

Eininga organiserer tenester til personar med psykiske og/eller rus vanskar i Stord kommune.

Mål og visjon

Under arbeid

Tilbod

 • Dagsenter
 • Oppfylging i bustad
 • Støttesamtalar
 • Lågterskel helsestasjon
 • Legemiddelassistert rehabilitering
 • Personar med behov for langvarig og koordinerte tenester får tilbod om individuell plan og koordinator
 • Kurs

Søknad om kommunal bustad eller oppfylgingstenester skal sendast til Tildelingskontoret. Har du spørsmål king tildeling av tenester, eller treng hjelp med søknadsskjema, ta kontakt med Tildelingskontoret.

Skjema

 

Kontaktinformasjon Tildelingskontoret

Telefon 53 49 66 00
Tildelingskontoret@stord.kommune.no

 

Tenester

Oppfylgjande tenester

Avdelingsleiar Anne Bianka Nitter tlf. 930 06 283 / kontor 53 40 31 65 
Koordinator Ina Blikra Valvatna tlf. 907 31 606 / kontor 53 40 31 66

 • Bustadsosialt team
 • Ambulant team l somatikk 
 • Ambulant team ll psykisk helse

 

Dagsenter

 

Bufellesskap

 • Apalvegen bufellesskap
  Avdelingsleiar Kjetil Eldøy tlf. 950 13 794
 • Åkervikåsen bufellesskap
  Avdelingsleiar Anne Bianka Nitter tlf. 930 06 283 /kontor 53 40 31 65
  Koordinator Ina Blikra Valvatna tlf. 907 31 606 / kontor 53 40 31 66

 

Kontaktinformasjon

Einingsleiar

Diana Marie Helland Bergeland

Telefon: 53 49 66 61

Send e-post til einingsleiar

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen