Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 23.02.2017

Personalgruppa

Personalgruppa har det overordna ansvaret for kommunen sin personalpolitikk.

Gruppa skal vera Strategisk leiing og einingane si støtte i saker knytt til rekruttering, arbeidsmiljø, lønsfastsetjing, lønsforhandlingar, pensjon/seniorpolitikk, forsikring, personalreglement osv.

Personalgruppa har også tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen.

Alle som tek kontakt med personalgruppa skal forventa å bli møtt med ei positiv haldning, anten dei tek kontakt ved frammøte, via telefon eller brev/e-post.

Avtalar og ordningar for tilsette i Stord kommune:

Kontaktinformasjon

Personal- og organisasjonssjef

Annlaug Tenold

Telefon

53 49 66 34

E-postadresse

annlaug.tenold@stord.kommune.no

Tilsette i personalgruppa

Oversikt over tilsette finn du her

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen