Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.04.2009
 
Oppdatert: 06.09.2017

NAV Stord

NAV Stord opna juli 2007. På NAV - kontoret arbeider tilsette frå kommune og stat side om side for å finne gode løysingar for brukarane.

NAV - kontoret held til i Backertunet. Besøksadressa er Bandadalsplassen 5. Om du ynskjer å ta kontakt på telefon er nummeret 55 55 33 33. Då kjem du til NAV sitt kundesenter for Hordaland. Dei vil hjelpa deg så godt som mogleg, eventuelt setja deg over til kontaktpersonen din ved NAV Stord.

Opningstid publikumsmottak:

Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl 10 – 14, onsdag stengt.

Sentralbord 55 55 33 33

Ope kvardagar kl 8 - 15.30

NAV Stord sine tenester

På NAV Stord skal du få oppfølging som er naudsam ut frå situasjonen din til å koma deg i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakka med deg om om arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheiter, interesser og moglegheiter eller utfordringar du har for å komma i jobb. Saman ser me på og vurderer kva for behov du har for hjelp fra NAV for å komma i arbeid. Har du behov for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak i samband med jobbsøking, skal me samman med deg utforma ein plan for kva aktivitetar og eventuelle tiltak som vil vera aktuelle for deg.

Får du arbeidsretta oppfølging fra NAV-kontoret?

Viss du vil ha ein samtale med rettleiaren din på NAV-kontoret for arbeidsretta oppfølging, må du ringa til oss først slik at me kan setta av eit tidspunkt for deg. Då er du sikker på at rettleiaren din er ledig og forbereidd til samtalen før du kjem. Du kan også kommunisera med NAV elektronisk ved å logge deg inn på Ditt NAV, og nytta funksjonen «Skriv til oss».

Har du spørsmål om ytelser fra NAV?

På nav.no finn du dei rette svara om rettigheiter og utbetalingar, og om kor lang tid sakshandsaminga tar. Her kan du også registrera deg som arbeidssøkjar, få gode tips om korleis du går fram, du kan senda søknadar og sjekke kor langt saka di har komt og kor mykje du får utbetalt – i tillegg til mykje anna du kan ordna sjølv. Mykje mer effektivt enn å stå i kø, ingen reiseveg og ope heile døgnet! Fin du ikkje svar på det du lurar på, kan du kontakte oss på 55 55 33 33.

Spørsmål om pensjon?

Pensjonsekspertane i NAV svarer deg på 55 55 33 34. Sjekk først om du fin det du treng på nav.no/dinpensjon.

Viss du oppsøkjer NAV-kontoret:

Ta med deg kodebrikke slik at me kan hjelpa deg med sikker innlogging på www.nav.no.

Vegviser om Økonomisk sosialhjelp:

På nav.no kan du finna informasjon om økonomisk sosialhjelp og naudhjelp, korleis du går fram om du treng gjeldsrådgjeving og anna informasjon om du er i ein vanskeleg bu- eller økonomisk situasjon.

Ekstern informasjon

Kontaktinformasjon

NAV Stord

Bandaldalsplassen 5
5417 Stord

Postadresse

Bandadalsplassen 7
5417 STORD

Telefon

55 55 33 33 

E-post
nav.stord@nav.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen