Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  04.08.2009
 
Oppdatert: 02.05.2017

Seniorpolitikk

Stord kommune ynskjer å leggja til rette for at eldre arbeidstakarar skal ha arbeidsvilkår som gjer det mogeleg å vera i arbeid så lenge som mogleg. Tiltak for å oppnå dette er ein del av kommunen sitt IA-arbeid.

Aldersgrenser for kommunalt tilsette er 70 år. Einskilde stillingsgrupper har særaldersgrense. 

Pensjonsalder er den alder ein kan ta ut pensjon, eks. alderspensjon frå oppnådd særaldersgrense eller fylte 67 år, og avtalefesta pensjon (AFP) frå fylte 62 år.

Frå fylte 62 år har arbeidstakar, som ikkje tek ut AFP, rett til å få tilrettelagt arbeidsvilkår innanfor ein sum på inntil ½ G pr. år i 100 % stilling fram til 65 år. Etter 65 år vert tilskotet på 15 000 kroner til dei som inngår avtale vidare.

Kontaktinformasjon

Personal- og organisasjonssjef

Annlaug Tenold

Telefon

53 49 66 34

E-postadresse

annlaug.tenold@stord.kommune.no

Tilsette

Oversikt over tilsette finn du her

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen