Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  27.01.2012
 
Oppdatert: 30.03.2017

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Ein barne- og ungdomsarbeidar jobbar med å tilretteleggja og gjennomføra ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom. Målet er å styrkja barn og unge si sjølvkjensle og identitet.

Sentrale arbeidsområde

Barne- og ungdomsarbeidaren jobbar med grupper og enkeltpersonar med ulik bakgrunn og ulike føresetnader i livet. Planlegginga og gjennomføringa av aktivitetane skal gjerast med utgangspunkt i den enkelte sitt funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremja fysiske og psykiske helse. Aktivitetane kan vera leik, drama, litteratur, song og musikk, forming, friluftsaktivitetar eller daglege gjeremål som matlaging og husarbeid.

Barne- og ungdomsarbeidaren jobbar i nært samarbeid med barn, ungdom, føresette og kollegaer.

Aktuelle arbeidsstader

Barne- og ungdomsarbeidaren jobbar på alle arenaer der barn og ungdom ferdast, som i barnehagar, barneparkar, skular, skulefritidsordningar, fritidsklubbar og andre førbyggjande tiltak og kommunale etatar.

Personlege eigenskapar

Som barne- og ungdomsarbeidar er du interessert i å jobba med barn og ungdom. Du må vera open og samarbeidsvillig, visa forståing og du må kunna kommunisera med menneske i ulike livssituasjonar og med ulik bakgrunn. Du må også kunna jobba sjølvstendig og vera ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeidaren må ha kunnskap om mennesket og om kva som påverkar mennesket si åtferd og livssituasjon.

Lærlingane innan barne- og ungdomsarbeidarfaget, har fyrste halvdelen av læretida i barnehage og neste halvdelen i skule.

Læreplan i barne- og ungdomsarbeidarfaget (opplæring i bedrift)

Fagansvarleg

Portrett av Inger Vik Framnes

Fagansvarleg barne- og ungdomsarbeidarfaget


Inger Vik Framnes

inger.framnes@stord.kommune.no

Telefon

53 49 69 99

Stilling: Sakshandsamar barnehage ved utviklingsgruppa i Stord kommune

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen