Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  26.08.2015
 
Oppdatert: 26.08.2015

Spesialpedagogisk team

Frå hausten 2014 er spesialpedagogane i Stord kommune som er knytt til barnehagane samla i eit spesialpedagogisk team, som høyrer til under sosial og førebyggande tenester.

Teamet har kontor i SKE-bygget på Leirvik.

Spesialpedagogen har i oppgåve å gje spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder. Hjelpa skal vera i tråd med tilråding frå PPT og enkeltvedtak. Spesialpedagogisk hjelp er ein individuell rett til barn som ikkje har byrja på skulen, som har rett til slik hjelp etter Opplæringslova § 5-7.

Kontaktinformasjon

Asborg F Hystad

Koordinator spesialpedagogisk team  

Telefon: 53 49 66 23 / 482 72 608 

E-post asborg.hystad@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen