Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.06.2009
 
Oppdatert: 20.02.2017

Førebyggjande helsetenester

Avdelinga omfattar helsestasjon, skulehelseteneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi, smittevern, helsestasjon for ungdom og helsetilbod til flyktningar og asylsøkjarar.  

Helsestasjonar 

Det er tre helsestasjonar i Stord kommune:  

  • Stord Helsestasjon, som er lokalisert v/Helsesenteret på Leirvik (Myro).
  • Sagvåg Helsestasjon, som er lokalisert v/Helse og sosialsenteret i Sagvåg (Blåbygget).
  • Nordbygdo Helsestasjon, som er lokalisert v/Nordbygdo ungdomsskule.

Det er jordmorteneste v/helsestasjonane på Leirvik og i Sagvåg. 

Skulehelsetenesta

Det er skulehelseteneste tilknytt alle skulane i Stord kommune, både grunnskular og vidaregåande skule. 

Helsetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

Det er eigen sjukepleiar på mottaka i Stord kommune.

Les meir om dei ulike tenestene under "Aktuelle tenester" til høgre.

 

Kontaktinformasjon

Leiande helsesøster Sigrun Helland

Tlf. 53 49 66 84 eller 957 76 434

Stord helsestasjon

Telefon 53 49 69 85
Ope måndag-fredag 08.30-15.00

Sagvåg helsestasjon

Telefon 53 49 68 54
Ope måndag-torsdag 08.30-15.00

Nordbygdo helsestasjon

Telefon 53 45 44 10
Ope måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00.
Tysdag og fredag etter avtale

Postadresse

Postboks 323
5402 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen