Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Brit S. Myklebust
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 06.11.2017

Eining for Habilitering

Målgruppe

Eininga organiserer tenester til personar med utviklingshemming i Stord kommune.

Felles for alle som mottek habiliteringstilbod er at dei treng planlagte, sammensette og samordna tenester for å nå sine eigne mål .

Mål og visjon

Me jobbar etter Stord kommune sin Kultur- og verdiplakat.

Habilitering kjem frå det latinske ”habilis” som tyder komfortabel, passande eller dugeleg og ”habere” som tyder å ha eller få. Av dette kan habilitering forståast som å setja ein person i stand til å føla seg komfortabel, tilpassa eller dugeleg.

Den norske offisielle definisjonen av innholdet i habiliteringsbegrepet er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (Sosial- og helsedepartementet, 2012).

Forskrifta finn du her:

Her finn du oss

Administrasjonen er lokalisert i SKE-bygget på Leirvik.

Besøksadresse

Lønningsåsen 1
5400 STORD

Postadresse

Postboks 304
5402 Stord


 

 

Kontaktinformasjon

Einingsleiar Nina Steinsbø Walquist

Telefon  

(+47) 53 49 68 82

Mobil

(+47) 975 52 048

E-postadresse

Nina.Steinsbo.Walquist@stord.kommune.no

Sakshandsamar

Laila Dreyer Skjelnes

Telefon

53 49 69 81

E-postadresse

laila.skjelnes@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen