Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Barnehagebarn på rekke
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  08.11.2017 12:23
 
Oppdatert: 08.11.2017 13:21

Rapport om gode sosiale møteplassar og trivelege nærmiljø

Våren 2017 vart folk i Stord inviterte til å gje innspel om kva som er viktig for at dei og andre i sitt nærmiljø skal trivast og kjenne seg inkluderte der dei bur. No er rapporten, med alle innspela, klar.

Innspela skal nyttast som grunnlag i arbeidet med ny kommuneplan, og elles som innspel til positiv utvikling av lokalsamfunnet generelt.

Sosiale møteplassar fremjar fellesskap og skapar nettverk mellom folk. Svara i undersøkinga viser at folk i nærmiljøa oftast møtes i nærbutikken, på tur i naturen, i nabolaget, i sentrum/ på kjøpesenter, eller i samband med organiserte fritidsaktivitetar. For barn og unge er også skulen ein viktig møteplass. Dei eldste skuleelevane møtes oftast heime hos kvarandre på fritida. Opne tilbod som kino, bowling og bibliotek, og tilrettelagte møteplassar kan ha stor verdi for personar med ulike utfordringar. Det er nemnt ei rekkje stadar i kvar bydel som blir opplevd som viktige møteplassar. Oversikt over desse finn du i rapporten sin hovuddel.

Her kan du lesa rapporten

Bakgrunnen for dette arbeidet er det nasjonale prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Stord er ein av 42 kommunar som deltek, saman med 8 fylkeskommunar og fleire høgskular. Helsedirektoratet står bak prosjektet, som har som mål å utvikle betre metodar for å få fram kunnskap om kva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om korleis folk har det i lokalsamfunna. Prosjektperioden er 3 år (2016-2018).

Bilete på topp: barnehagane presenterte sine innspel til kommunedelplanen.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen