Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Brit S. Myklebust
Publisert:  07.04.2017 12:00
 
Oppdatert: 07.04.2017 12:41

Meld frå om døde eller sjuke fuglar

I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Noreg. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bera med seg smitte til Noreg.

Mattilsynet vil difor intensivera overvåkinga av villfugl for tidleg å kunne oppdaga når fugleinfluensa kjem til Noreg.

Mattilsynet oppfordrar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområder om å informera Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fuglar.

Slik melder du frå

 Finn du:

  • Fleire (4-5) sjuke/dødee "andefuglar" i eit begrensa område i nærleiken av vatn/sjø eller våtmark.
  • Mange andre døde fuglar i eit og same område
  • Død rovfugl på typiske oppholdsstader for andefuglar

Ring Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 å be om ditt lokale Mattilsynkontor når du finn slike fuglar.

For meir informasjon sjå her

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen