Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Odd-Bjørn Rånes
Publisert:  03.02.2010
 
Oppdatert: 29.09.2015

SFO

TJØDNALIO SFO:

Skulefritidsordninga er i første rekke eit fritidstilbod for born i alderen 6 – 10 år. Innhaldet og aktivitetane skal ha hovudvekt på leik, kulturaktivitetar og sosial læring.

 Rektor ved skulen har det overordna ansvaret for at skule-fritidsordninga vert ein naturleg del av skulen sitt miljø.

 SFO er open i tida 06.45 – 16.15.

Kven arbeider i SFO?
Marthe Nygård har delvis permisjon i SFO dette året.
Jane S.Størdal og Kristine Aarbø utgjer leiarteamet i SFO.
Elles arbeider Britt Iren Stokken, Norunn Myhre, Alice Thorland og delvis Marthe Nygård i SFO.
Hanne Kolltveit er lærling

Ulike ordningar:

Me har no 3 ulike ordningar.

1.Skuleruta:
SFO er open når skulen er open og lukka når skulen er lukka.
Prisane er:   

100% plass: Kr. 2 980,- pr. månad
80% plass: Kr. 2 461,- pr. månad
60% plass: Kr. 1 870,- pr. månad
50% plass: Kr. 1 610,- pr. månad

2.Sommar-SFO:
SFO er open frå 7-10 dagar etter skuleslutt og ca 14 dagar før skulestart .
Kommunestyret har vedteke desse prisane:
Pr. elev før skulestart:     kr. 2 020,-
Pr. elev etter skuleslutt:   kr  1 345,-

3.SFO på skulefrie dagar
(haust-,vinter-, jule- og påske-feriar, samt på kurs og planleggingsdagar)
Pr. elev:  Kr: 3 370,-

Det er og vedteke at Tjødnalio skal tilby Sommar-SFO og SFO på elevfrie dagar til born frå alle STORD-skulane

.

Adresse:

Tjødnalio skule

5410 Sagvåg

Telefon skule: 53409730

Telefon SFO: 53409735

Ansvarleg redaktør: Sigrid Røsseland