Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  09.06.2016
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 17.06.2016

Teiknspråkopplæring i grunnskulen

Omtale

Opplæringslova gjev hørselshemma elevar rett til opplæring i og på teiknspråk jf. opplæringslova § 2-6.

Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa vert fastsett i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. 

Eleven skal ha opplæring etter dei ordinære læreplanene i alle fag, men har i faga teiknspråk, norsk, engelsk og musikk rett til opplæring i samsvar med

  • Læreplan i norsk teiknspråk
  • Læreplan i norsk for høyrselshemmede med fritak fra vurdering i skriftlig sidemål
  • Læreplan i engelsk for høyrselshemmede
  • Læreplan i drama og rytmikk for høyrselshemmede (erstattar musikk) (For nærare informasjon om vurdering vert det vist til rundskriv Udir-1-2010-Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringslova kapittel 3.)

Målgruppe

Dette gjeld elevar som:

  • Har teiknspråk som førstespråk
  • Elevar som etter sakkyndig vurdering har behov for teiknpråkopplæring (t.d. elevar med hørselsimplantat)

Rettleiing

Føresette kan søkje om at eleven vert friteke frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping, jf. forskrift til oppll. § 1-9, 2 ledd (Gjeld Rektor fattar vedtak)

Sagvåg skule er Stord kommune sin § 2-6 skule. Årsaka til dette er at teiknspråkkompetansen og teiknspråkopplæringa for tida er samla der. Dersom eleven søkjer om § 2-6 medfører dette automatisk at Sagvåg skule vert opplæringsstad.

Klage

Før kommunen gjer vedtak om grunnskuleopplæring i og på teiknspråk, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering. PPT har ansvar for utarbeiding av denne.

Aktuelle einingar

Kontaktinformasjon

Nancy Aasheim


Telefon: 53 45 64 85
Telefax: 53 49 66 01
E-post: nancy.aasheim@stord.kommune.no

Besøksadresse
Rådhuset, Borggata 2, Leirvik

Postadresse
Postboks 304, 5402 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen