Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  23.11.2010
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 04.08.2014

Syns- og audiopedagogisk teneste

Syns- og audiopedagogisk teneste er ei interkommunal teneste med Hordaland som arbeidsområde. Hovudkontoret er i Bergen. Avdelingskontor finn ein i kommunane Stord og i Voss.

Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland: 

  • gjev bistand til syns- og hørselshemma i Hordaland som har rett til opplæring etter Opplæringslova og/eller hjelpemiddel etter Lov om Folketrygd
  • gjev rettleiing i pedagogiske spørsmål
  • deltek i etablering og oppbygging av nettverk rundt brukarar og aktuelle samarbeidspartnarar
  • tilbyr kurs for brukarar og nettverket deira, fagpersonar og studentar
  • gjev faglege råd og rettleiing til PPT og OT/PPT

Tilmeldingsskjema til Syns- og audiopedagogisk teneste

Les meir om denne tenesta på heimesida til Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Lover

Rettleiing

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

Kontaktinformasjon

Audiopedagogisk Teneste avd. Stord

Postboks 335
5402 Stord
synogaudio​@bergen.kommune.no

Telefon 53 03 72 50

Besøksadresse

Borggata 26

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen