Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  11.09.2009
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 16.01.2017

Logopedteneste for barn og unge

Logopedane arbeider både direkte med barn og unge, og indirekte i form av rådgjeving til føresette, barnehage og skule. I tillegg driv tenesta med kursverksemd. Dei viktigaste samarbeidspartnarane er føresette, barnehage, skule, helsestasjon og PPT.

Målgruppe

1.  Førskulebarn og elevar i grunnskulen med:

  • Forseinka språk
  • Uttalevanskar
  • Stamming
  • Stemmevanskar

2. Foreldre, barnehagar og skular (rådgjeving og førebyggande arbeid)

Vilkår

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Lover

Rettleiing

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

Tilvising

Logopedtenesta skal vera eit lågterskeltilbod. Ein kan ta direkte kontakt over telefon for å rådføra seg. Ein kan også tilvisa ved å nytta tilvisingsskjema. 

Tilvisingsskjema finn du her

Ein kan også få tilvisingsskjema ved å venda seg til:

  • Helsesøster
  • Barnehagar og skular

Kontaktinformasjon

PPT

Ingvild Fjell

E-post: ingvild.fjell@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 37

Adresse

Bytunet
Postboks 304, 5401 Stord

Opningstid

Kl. 08.00 - 15.30

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen