Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  10.04.2015
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 05.05.2017

Fysioterapi for barn og unge 0-16 år

Omtale

Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere funksjonsproblem og bidra til tiltak som kan styrke barn og unge si funksjonsevne og deltaking.

Fysioterapeuten kan vurdere, søkje og tilpasse hjelpemiddel for målgruppa.

Målgruppe

Tenesta gjev tilbod til barn og unge med nedsett funksjonsevne og motoriske vanskar.

Tenesta er delt i aldersgruppene 0-8 år og 8-16 år.

Ta kontakt med privat institutt ved akutt skade og smerte.

Vilkår

Tenesta er gratis. Me tilviser til privat praktiserande fysioterapeut, der det er naturleg.

Samarbeidspartnarar

Føresette, helsesøstre, lege, ergoterapeut, spesialisthelsetenesta, pedagogar, skule og barnehage.

Saksbehandling

Du kan sjølv ta kontakt med oss, eller du kan bli tilvist frå våre samarbeidspartnarar.

Fysioterapeuten vil samarbeide med føresette og andre medverkande fagpersonar om organisering av tiltak. Dei kan skje i heimen, i barnehage og skule, eller hjå fysioterapeuten.

Klage

Fysioterapitilbodet er ikkje tildelt etter faste vedtak. Tilbodet er styrt etter aktuelt behov. Du kan klage på sjølve utføringa av helsetenesta du får.

Aktuelle einingar

Kontaktinformasjon

Tilbod 0-8 år:

Tlf. 53 49 69 86/908 52 436
e-post: torill.skjetne@stord.kommune.no   

Tilbod 8-16 år:

Tlf. 53 49 66 94
e-post: nils.magne.blaalid@stord.kommune.no

Besøksadresse: 

Stord helsestasjon, Lønningsåsen 9 b

Postadresse:

Pb 323, 5402 Stord 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen