Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Logo for frisklivssentralen
Av:  Stord kommune
Publisert:  18.09.2012
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 31.08.2017

Frisklivssentral

Oversikt over aktivitetar finn du i timeplanen til høgre.

Frisklivssentralen er eit førebyggjande helsetilbod under Eining for aktivitet og rehabilitering. Frisklivssentralen gir tilbod til personar som treng rettleiing og oppfølging for å få meir helsefremjande levevanar. Levevanar som verkar inn på helsa er til dømes fysisk aktivitet, kosthald, røyking og sosial kontakt.

Frisklivssentralen har både individuell oppfølging, gruppetilbod og ulike kurs.

Du må ha frisklivsresept for å verta deltakar i Frisklivssentralen. Spør fastlegen din, nav, eller anna helsepersonell  om ein frisklivsresept.

Døme på faste aktivitetar:

  • Individuell frisklivssamtale og rettleiing
  • Trening i gruppe ute (kondisjon og styrke)
  • Trening i gruppe inne i sal
  • Styrketrening med apparat
  • Trening i gruppe i basseng

Døme på kurs:

Kursa vil som regel vere opne for alle interesserte. Oppstart av kurs vert kunngjort med plakatar og via facebookside og instagramprofil: Frisklivssentralen-Stord. 

Kostnader:

Frå 1. september gjeld kommunale retningsliner for eigenbetaling. Dette medfører eigenandel på 300,- Eigenbetaling gjeld for heile reseptperioden, høvevis 3 mnd.

Dei fleste kursa har ein kostand på kr 400,-.

Kontakt Frisklivssentralen for meir informasjon. 

Målgruppe

Frisklivssentralen er eit tilbod til personar i alle aldrar som, av omsyn til helsa, treng hjelp til å endra levevanar. Bakgrunnen kan vera risiko for å utvikla eller forverra sjukdom, eller at du opplever redusert livskvalitet. Sentralen kan i tilegg fungera som kontaktpunkt for andre helsefremjande tiltak i kommunen.

Vilkår

For å nytta dette tilbodet, treng du tilvising frå Helse-, sosial-eller barnevernstenesta. Spør fastlege, fysioterapeut, heimesjukepleiar, NAV eller barnevernet om frisklivsresept.

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Lover

Rettleiing

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Stord frisklivssentral har base i Stord kommunale rehabiliteringssenter - Lønningsåsen 9,

5417 Stord

For kontakt:

Anders Grindahl, tlf: 911 92 682

E-post: Anders.Grindahl@stord.kommune.no

Telefon: Eining for aktivitet og rehabilitering: 53496705 / 53496695

Annan informasjon

Sjå film om Frisklivssentralen:

Filmen er laga av elevar ved Medium og kommunikasjon ved Stord vidaregåande skule.

Søkeord

friskliv, livsstil, livsstilsendring, røykeslutt, frisklivssentral,

Brosjyre og skjema

Aktivitetar

Kontakt Frisklivssentralen

Måndag og onsdag 8-15

Telefon

Andreas Sirevaag tlf. 414 05 425

Anders Grindahl

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen