Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.11.2010
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 11.05.2017

Stord kommune sin Kulturpris

Komité for næring, miljø og kultur kan kvart år dela ut ein kulturpris til kulturarbeidarar, kunstnarar eller lag med tilknyting og forankring til Stord kommune. Kulturprisen vert gjeven for aktivitet og frivillig kulturarbeid over lenger tid eller for særleg fortenestefulle einskildtiltak.

Det er høve til å senda skriftlege framlegg om kandidatar til komité for næring, miljø og kultur. Medlemmar i komiteen kan og gjera framlegg om kandidatar.

Komiteen for næring, miljø og kultur gjer endeleg vedtak om kven som skal få prisen. Utdelinga skal gjerast kjend i lokalpressa.

Prisen vert delt ut samstundes som målprisen og kulturstipend ved Stord musikklag sin årlege nyttårskonsert i januar.

Frist for å kome med framlegg til kandidatar vert annonsert på denne nettstaden og i bladet Sunnhordland.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Lover

Rettleiing

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

Kontaktinformasjon

Eining for kulturtenester

Leiar

Herdis Elin Belsvik

Telefon

53 49 69 50

E-postadresse

kulturtenester@stord.kommune.no

Opningstid

Kontortida er måndag - fredag 08.00 til 15.30
Kulturhuset er ope alle dagar

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen