Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  13.09.2013
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 14.11.2017

Svangerskapsomsorg

Omtale

Er du gravid og bur i Stord kommune vert du oppfordra til å ta tidleg kontakt for oppfølging i svangerskapet. (5- 10 veker ut i svangerskapet).

Du kan sjølv velje om du vil gå til jordmor eller fastlege. Me anbefaler å kome til ei rettleiingssamtale med jordmor tidleg og deretter følgje svangerskapsprogram. Me tilpassar oppfølging etter risikovurdering og individuelle behov.

Målet er å styrkja det som bidrar til god helse, meistring og normal utvikling i svangerskapet og å avdekke risiko slik at tiltak vert gitt i rett tid.

Gjennom helsekontroll, samtale, råd og rettleiing vil me gi støtte i svangerskap, fødsel og tida med det nyfødte barnet. Dette er ei viktig tid i livet der glede og forventning er stor. Me vil gjerne bidra med kunnskap og møte deg med dei tankane du har i situasjonen. Vår erfaring er at dette er ei tid der ein kan ha behov for nokon å snakke med, særleg dersom livssituasjonen er krevjande og bekymring og uro forstyrrar.

Svangerskapskurs vert tilbode hos jordmor fortløpande og etter innmeldt behov.

Tenesta er retta mot:

  • kvinner/par som ventar born
  • barselkvinner/par og nyfødde spedborn
  • kvinner/par som planlegg gravidivitet
  • kvinner/par som ynskjer prevensjonsrettleiing

Helsestasjonen si jordmorteneste kan tilby:

  • samtale, råd og rettleiing om tema innan helse, livsstil, graviditet og samliv.
  • helsekontroll i svangerskapet
  • tilvising ved behov
  • førebuing til fødsel, amming og det å bli foreldre
  • hjelp til familieplanlegging og val av prevensjon

Målgruppe

Gravide

Vilkår

Graviditet

Pris

Tenesta er gratis.

Klage

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Annan informasjon

Opprettet: 01.12.2015 14:28:32
Oppdatert: 29.09.2017 16:22:24

Jordmødre i Stord kommune

Sissel Tuft Baldersheim

Kontor i helsestasjonen på Leirvik, måndag og tysdag
Telefon 53 49 69 90 / 951 40 154

E-post: sissel.baldersheim@stord.kommune.no

Grethe Eide

Kontor i helsestasjonen i Sagvåg måndag og tysdag, Leirvik torsdag
Telefon 53 49 68 54 / 950 97 284
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen