Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppmåling
Av:  RBO
Publisert:  02.06.2015
Foto: Camilla Larsson
Oppdatert: 18.10.2017

Kart og oppmåling

Avdeling for kart og oppmåling har ansvar for følgjande tenesteområde:
 • Produksjon og vedlikehald av grunnkart, eigedomskart og diverse temakart
 • Teknisk bistand, regulerings- og kommuneplanar
 • Registrering og forvaltning av matrikkel
 • Kartpakkar, søknadspakkar
 • Deling og registrering av grunneigedom
 • Grensepåvisning og grensejustering (oppmålingsforretning)
 • Adressetildeling
 • Digitale kartdata i Stord
  Stord kommune har ansvar for vedlikehald og leveranse av kartdata for Stord kommune.
 • Levering av informasjon til meklarar og andre ved eigedomsal
  Stord kommune leverer kart og anna eigedomsinformasjon til meklar ved eigedomssal gjennom Markedsplassen Infoland.

NN 2000

NB! Nytt høgdereferansesystem frå 3.juli 2015

Diverse lenkjer til kart

Fonnakart (Felles kartportal med kommunane i Sunnhordland som vert drifta saman)

Kommunekart /KommunekartAPP (Tilpassa nettbrett og mobiltelefonar også)

Stordkart (Kartportal drifta av Stord kommune)

NB: Stordkart nyttar inntil vidare Microsoft Silverlight, og fungerar ikkje i Google Chrome og Windows Edge

Skjema

.

Borggata 2
5417 Stord
Pb 304
5402 Stord