Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Marianne Kolstø
Publisert:  22.05.2009
Foto: Marianne Kolstø
Oppdatert: 19.10.2017

Kystforvaltning og sjøtransport

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har ansvaret for farleiene på sjøen, fyr, merker og lostjenesten.
 
Hamnesektoren, som Stord Hamnestell høyrer til innunder, består av både store og små hamner. Dei store hamnene fungerar som sentrale nav i regionale og nasjonale transportnettverk, og det er difor ei sentral oppgåve å leggja til rettes for at desse fungerar som effektive terminalar i transportkorridorane og logistikkjeden.

Og, meir transport på sjø er miljøvennleg og tar tungtrafikken av vegen.

Stord Kommune er i hamnesamanheng rekna for å vera eit av knutepunkta i Sunnhordland.
Stord Hamnestell har to losse og lastehamner, Leirvik Hamn og Stord Hamn Eldøyane, samt fleire andre kaiar og tilhøyrande kai-areal. Eldøyane vart i 2011 og 2013 oppgradert for å kunna ta imot større båtar og laster. Vidare har REN AS etablert seg med beredskapslager for sjøkabel på ISPS-området til Stord Hamn, Eldøyane.  Både Leirvik Hamn og Stord Hamn, Eldøyane er certifiserte ISPS-hamner, dvs. klassifisert i henhold til "International Code of the Security of Ships and of Port Facilities".

Aktuelle einingar

Betalingsinformasjon

Kontaktinformasjon

Stord Hamnestell

Hamnesjef

Inge Espenes

Telefon - Faks

53 49 67 66 - 53 49 67 68

E-postadresse 
stord.hamnestell@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen