Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Møllebua ved kyrkja.
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.05.2009
Foto: Trond L. Onarheim
Oppdatert: 06.08.2015

Kulturvern

Miljøverndepartementet er formelt ansvarleg for det nasjonale kulturminnevernet gjennom strategiar, lovverk, tiltak og økonomiske midlar.

På regionalt nivå er det fylkeskommunen som forvaltar kulturminnevernet. På lokalt har kommunen avsvaret med heimel i plan- og bygningslova.

Eit kulturminne er kjelde til kunnskap om fortida. Det gjeld å finna eit utval av kulturminne som kan representera eit tverrsnitt av fortida. 

Kommunedelplanen til høgre tek for seg følgjande typar kulturminne:

 • Kulturminne knytt til jordbruk og sjøbruk
 • Teknisk utnytting av vassdrag
 • Bergverk
 • Handverk og industri
 • Handel og service
 • Offentlege bygg og anlegg
 • Fornminne
 • Kulturlandskap
 • Materielle krigsminne
 • Naturformasjonar det knyter seg særlege tradisjonar til
 • Ferdselsårer og kommunikasjon
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen