Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.05.2009
 
Oppdatert: 13.07.2016

Krisehandtering

Ved ei omfattande ulukke eller katastrofe kan ordførar/strategisk leiing bestemma at Kriseleiing blir etablert i kommunen.

Den kommunale beredskapsorganisasjonen

Hovudmål 

Stord kommune sitt beredskapsarbeid har som mål å utvikla eit handteringsapparat som kan redusera konsekvensane krise-, katastrofe- og krigssituasjonar.

Delmål

 • Stord kommune har ei leiing som er mentalt førebudd på ein krisesituasjon og er handlingsorientert dersom ein slik situasjon oppstår.
 • Kommunen har etablert kommunal kriseleiing (KKL) og eigen plan er laga for dette.
 • Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er eit sentralt verkemiddel når det gjeld førebygging og utarbeiding av delplanar.
 • Øving og opplæring vert gjennomført jamnleg.

Organisasjon

Siktemålet skal vera ein mest mogeleg normal organisering av tenestene.  Då ein del kommunale oppgåver blir nedprioritert, kan personell flyttast frå einingar der oppgåver blir redusert i høve ein normal situasjon, til einingar der oppgåveløysing krev auka personellomfang.

Kriseleiinga har fullmakt til å gjera organisasjonsendringar og overføring av kommunalt personell dersom tilhøva tilseier dette.

Målsetjinga er å halda oppe kommunen si ordinære drift så langt det er mogeleg. 

Kriseleiinga i Stord kommune er samansett av:

 • Ordførar
 • Rådmann - leiar
 • Kommunalsjefane
 • Representant frå Kundetorget
 • Representant frå Sekretariatet  

Alt etter kva krisesituasjon det er, vil andre tiltre kriseleiinga, t.d:

 • Brannsjef
 • Kommunelege
 • Lensmann
 • Leiar for dei kommunale foretaka ( bygg/eigedom og VAR )
 • Representant frå kyrkja
 • Representant frå Regulering, byggesak, oppmåling   

Kontaktinformasjon

Dersom du i ein krisesituasjon har behov for å kontakta beredskapsgruppa i Stord kommune, kontakt følgjande personar:

 1. Kommunalsjef Knut J. Gram
  Tlf. 975 52 011 / 53 49 66 68
  Fax 53 49 66 01
  E-post: knut.gram@stord.kommune.no 

  Dersom du ikkje oppnår kontakt med Kommunalsjef Knut J. Gram,
  kontakt følgjande:

 2. Rådmann Magnus Mjør
  Tlf. 916 44 039/ 53 49 66 39
  Fax 53 49 66 01

 3. Kommunalsjef Mariann J. Hilt
  Tlf. 414 16 503 / 53 49 66 89
  Fax 53 49 66 01

 4. Kommunelege Lars Helge Sørheim
  Tlf. 990 95 893 / 53 49 66 30
  Fax 53 49 66 01

 5. Brannsjef Børge Presthaug
  Tlf. 975 52 050 / 53 49 68 46
  Fax 53 41 47 60

Andre viktige telefonnummer


Politi

53 40 28 00
53 40 28 49

Legevakt

116 117 / 53 45 61 40

Fylkesmannen 

55 57 20 00
55 57 20 09

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

482 12 000
 

Kontaktinformasjon ved krise

Kommunalsjef
Knut J. Gram

Telefon
975 52 011 / 53 49 66 68

Fax
53 49 66 01

E-postadresse
knut.gram@stord.kommune.no

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen