Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
montering av seng
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.05.2009
 
Oppdatert: 03.04.2017

Hjelpemiddel

Stord kommune kan låna ut tekniske hjelpemiddel til brukarar som har behov for det i akutte situasjonar, eller for kortare tidsrom. Ved varig behov for eit hjelpemiddel, kan Stord kommune hjelpa til med å søkja. Hjelpemiddelbehovet må vere stadfesta av helsepersonell i kommunen.

Det kommunale hjelpemiddellageret (biletet) ligg i Stord kommunale rehabiliteringssenter på Leirvik.  

Utlån av tekniske hjelpemiddel

For ein akuttsituasjon / kortare tid

Personar som har trong for å låna eit hjelpemiddel i ein akuttsituasjon, eller for eit kortare tidsrom, skal anten kontakta dei heimebaserte tenestene i sitt område, eller Tildelingskontoret  i rådhuset på Leirvik.

Samstundes som ein mottek hjelpemiddelet, får ein eit følgjeskriv som seier kven ein kan kontakta dersom ein treng hjelp vidare.

Dersom ein treng mindre hjelpemidlar, som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgingsklossar til seng/stol, må det kjøpast på helsebutikk.

Varig behov

Personar som har eit varig lånebehov, kan få hjelpemiddel gjennom folketrygda. Dei heimebaserte tenestene har søknadsskjema og hjelper til med å søkja. Det er Hjelpemiddelsentralen i Hordaland som forvaltar hjelpemiddel som tilhøyrer folketrygda.

Hjelpemidlane blir leverte til felles utleveringsstad, som er i rehabiliteringssenteret på Leirvik. Brukar vil få melding om at hjelpemiddel er kome. Etter avtale kan hjelpemiddel hentast eller leverast til brukar.

 Denne tenesta er lovheimla i Lov om folketrygd, §10.

Reparasjon av tekniske hjelpemiddel

Behovet for reparasjon skal meldast til Tildelingskontoret.

 

Aktuelle einingar

Relaterte tenester

Kontaktinformasjon

Treng du hjelpemidlar kontakt Tildelingskontoret
Telefon 53 49 66 00

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen