Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
helsesyster og assistent på nordbygdo ungdomskule
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.05.2009
 
Oppdatert: 02.03.2017

Helsestasjon

Me har tre helsestasjonar på Stord. Dei ligg i Sagvåg, Leirvik og Nordbygdo.

Stord helsestasjon, Lønningsåsen 9B, 5417 Stord. Tlf. 53 49 69 85. Ope måndag-torsdag 08.30-15.00. Fredag etter avtale.

Nordbygdo helsestasjon, Kleivane 31, 5416 Stord. Tlf. 53 45 44 10. Ope måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00. Tysdag og fredag etter avtale

Sagvåg helsestasjon, Vassneset 1, 5410 Sagvåg. Tlf. 53 49 68 54. Ope måndag-onsdag 08.30-15.00. Torsdag og fredag etter avtale. (OBS! vert midlertidig drifta frå Nordbygdo helsestasjon)

Helsestasjons- og skulehelsetjenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod til alle barn, unge og deira føresette.

Tilboda

Tenesta har ei sentral rolle i folkehelsearbeidet i kommunen og arbeider helsefremjande og førebyggjande, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet inneber rettleiing, helseundersøkingar, vaksinering, oppfølging og henvisning vidare ved behov.

I Stord kommune har me i tillegg tenestene Helsetilbod til flyktningar og asylsøkjarar og Lågterskel helsestasjon for rusmisbrukarar.  

Kontaktinformasjon

Stord helsestasjon

Tlf. 53 49 69 85
Ope måndag-torsdag 08.30-15.00. Fredag etter avtale.

Nordbygdo helsestasjon

Tlf. 53 45 44 10
Ope: måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00.
Tysdag og fredag etter avtale

Sagvåg helsestasjon

Tlf. 53 49 68 54
Ope måndag-onsdag 08.30-15.00. Torsdag og fredag etter avtale.

Helsestasjonane ligg under Eining for Førebyggjande tenester, avdeling for Førebyggjande helse

Postadresse for alle helsestasjonane: P.b. 323, 5402 Stord

Fax: 53 49 69 07

Leiande helsesøster Sigrun Helland

Tlf. 53 49 69 85 eller 957 76 434

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen