Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Dagrehabilitering
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.05.2009
Foto: Camilla Larsson
Oppdatert: 12.05.2017

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er definert i forskrift om habilitering og rehabilitering §2 

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel kor fleire aktørar samarbeidar om å gje nødvendig bistand. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at menneske med nedsett funksjon opplever meistring, sjølvstende og får delta i samfunnet på eigne premisser.

Tildelingskontoret er koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Du kan venda deg til Tildelingskontoret ved behov for re-/habilitering eller om du ønskjer individuell plan.

I menyen til høgre finn du meir informasjon om habilitering og rehabilitering og anna relatert informasjon. Søknad vert handsama av Tildelingskontoret; sjå kontaktinformasjon til høgre. 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

Informasjonstelefon for habilitering og rehabilitering:

Pasientar, pårørande og helsepersonell kan ringje gratis grønt nummer for informasjon om habilitering og rehabilitering:

Gratis grønt nummer: tlf 800 300 61

Telefonen er open alle kvardagar mellom kl. 09:00 og 15:00.

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen