Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommune
Publisert:  26.02.2009
 
Oppdatert: 03.08.2016

Om oss

Stord kulturskule er ein frivillig skule som har tilbod om undervisning i eit mangfald av kunst- og kulturfag. Kulturskuletilbodet har høg fagleg og pedagogisk kvalitet og representerer ei vesentleg fordjupning utover det obligatoriske skuleverket.

Kulturskuletilbodet rettar seg i hovudsak mot born og unge i alderen 0 – 20 år, men skulen har ingen aldersgrense, og er difor open for alle.

Stord kulturskule har eit breitt tilbod, sjå informasjon om dei ulike tilboda her:

Undervisninga til kulturskulen er i hovudsak lagt til Stord kultuhus og til Osen 6 (Liverødbygget). Noko fiolinundervisning er lagt til Tjødnalio skule.

Stord kulturskule har om lag 800 elevplassar og skulen har 27 tilsette fordelt på 14,5 årsverk.

.

Stord kulturskule                 
Boks 304 - 5402 Stord
Besøksadresse: Stord kulturhus
Tlf.: 53 49 69 05

Fax: 53 49 69 08
E-post til kulturskulen

Rektor: Anne Lene Østvold Jordåen
Tlf. 53 49 69 05
Mob. 480 43 386

Undervisningsstader:
Stord kulturhus - Tjødnalio skule - Osen 6