Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Åge Vallestad
Publisert:  06.10.2009
 
Oppdatert: 02.03.2017

Musikkleik 0-1

Musikkleik 0-1 er eit tilbod for barn frå 0 til 1 år (halvårskurs). Me ser helst at barna er 2 månader når dei startar.

Over heile verda og gjennom alle tider, har menneska hatt glede av song og musikk til kvardag og fest.

Musikalsk samvær skapar rom for meiningsfulle augeblikk og gode opplevelingar. Mor, far eller andre omorgspersoner si stemme og kropp i rytmisk aktivitet, song og leik, skapar tryggleik og glede hos små barn.

Musikk er også viktig kommunikasjonsmiddel. Før me lærer å snakke, uttrykker me oss ved hjelp av musikken sitt språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemningar og uttrykk. Songen styrkar det nære og viktige samspelet mellom foreldre og barn.

Bånsuller ved leggetid roar ned både vaksne og barn. Musikk kan også skape glede og liv, eller gi stadfesting på vanskelige kjensler hos barnet.

Tilbodet blir gjeve til barn og foreldre i grupper. Merk at dette tilbodet har eigne søknadsfristar som vert annonsert på kulturskulen si heimeside, Stord kommune si heimeside og i bladet Sunnhordland.

Elevar på musikkleiktilboda har plassen til han vert sagt opp skriftleg, men i utgangspunktet er dette eit tilbod som går over eitt semester og dei som får plass må binde seg til eitt semester. Ynskjer du plass på nokre av dei andre tilboda våre, må du søkja om dette som eige tilbod.

"Stemmen som synger, traller og nynner, uttrykker flere og mer direkte følelser enn stemmen som snakker".
John Lind i "Musikk i livets begynnelse".

Lærar for dette tilbodet er Grete Hylland.

 

.

Stord kulturskule                 
Boks 304 - 5402 Stord
Besøksadresse: Stord kulturhus
Tlf.: 53 49 69 05

Fax: 53 49 69 08
E-post til kulturskulen

Rektor: Anne Lene Østvold Jordåen
Tlf. 53 49 69 05
Mob. 480 43 386

Undervisningsstader:
Stord kulturhus - Tjødnalio skule - Osen 6