Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommune
Publisert:  03.10.2014
 
Oppdatert: 02.01.2017

Betalingssatsar

Betalingssatsar i Stord kulturskule

Satsane gjeld frå 1. januar 2017.

Elevavgift

 • Instrumental-/vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper: kr  1810,- per semester.
 • Undervisning i større grupper (dans, parkour, bildande kunst, drama m.m): kr  1645,- per semester.

Søskenmoderasjon: 

 • Barn/aktivitet 2: 20% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 3: 40% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 4: 60% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 5: 70% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 6 og fleire: 80% moderasjon.

Instrumentleige per semester:

 • 1 år kr  270,-
 • 2 år kr  360,-
 • 3 år og vidare kr  595,-

Dirigenttimar:

 • Dirigenttimar til skulekor- og korps: kr 21.050,- pr. årstime.
 • Dirigent-/instruksjonsteneste til andre: kr 28.860,- pr. årstime. 

Distriktsmusikartenester

 • Musikkinnslag i ei avdeling, og inntil 15 min. effektiv speletid: kr 2.155,-
 • Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 30 min effektiv speletid: kr  4.450,-
 • Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 45 min effektiv speletid: kr  5.905,-
 • Timepris med instruksjon, seminar som tuttimusikar kr 535,- 

Øving i musikkbinge

 • Alt. 1, fast avtale: kr 100 pr månad pr. musikar i skulealder (ut vidaregåande skule) for to timar øvingstid pr. veke. For vaksne er prisen kr 200 pr. månad pr. musikar. 
 • Alt. 2, drop in: kr 50 pr. time pr. musikar
 • Alt. 3, øvingshelg: Bruk bingen når det høver i perioden frå fredag kl. 15.30 til søndag kl. 21.00. I denne perioden vil leigetakarar ha fri tilgjenge til musikkbingen og kan nytte den når det måtte passe. Dette vil koste kr 800 pr. band pr. helg for unge i skulealder og kr 1.500 for vaksne.
.

Stord kulturskule                 
Boks 304 - 5402 Stord
Besøksadresse: Stord kulturhus
Tlf.: 53 49 69 05

Fax: 53 49 69 08
E-post til kulturskulen

Rektor: Anne Lene Østvold Jordåen
Tlf. 53 49 69 05
Mob. 480 43 386

Undervisningsstader:
Stord kulturhus - Tjødnalio skule - Osen 6