Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommunalteknikk
Publisert:  24.05.2012
 
Oppdatert: 02.05.2016

Olje-/feittutskiljar

Ved installasjon av olje- og/eller feittavskiljar skal det liggja føre avtale som omtalar installasjon, vedlikehald, tømming, rapportering og tilsyn.

Det skal søkjast om installasjon til Stord kommunalteknikk (SKT) etter dei krav som er sett i Kapittel 15 i Forskrift om begrensning av forurensning (Forureiningsforskrifta).

Sjå også standard abonnementsvilkår for vann og avløp, både «Administrative bestemmelser» og «Tekniske bestemmelser».

Oljeutskiljar

Verksemder med utslipp av oljehaldig avløpsvatn skal installera oljeutskiljar. Dette for å sikra miljøet mot utslepp og forureining av olje.

Typiske stader kor utslepp med olje kan finna stad er:

  • Bensinstasjonar
  • Motorverkstader
  • Bussterminalar
  • Verkstader
  • Klargjeringssentralar for kjøretøy, anleggsmaskinar og understellsbehandling.

Feittutskiljar

Alle verksemder med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installera feittutskiljar. Dette for å hindra tetting av offentleg og privat leidningsnett.

Typiske verksemder kor utslepp av feitthaldig avløpsvatn kan finna stad er:

  • Ferskvarediskar
  • Gatekjøken
  • Restaurant/kafé
  • Storkjøken

Reglement

Abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp, både «Administrative bestemmelser» og «Tekniske bestemmelser» kan tingast her:

Varsling

Kontaktinformasjon

For informasjon om olje- og feittutskiljar, ta kontakt med:

Kathrin Løbø

kontroll VA

Telefon: 97 55 20 22

E-post: kathrin.lobo@stord.kommune.no


Frank Robert Drange Haugland

Kontrollør

Telefon: 95 99 00 98

E-post: frank.haugland@stord.kommune.no

.

Stord kommunalteknikk
Postboks 304
5402 Stord

Besøk oss her:
SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Heiane industriområde
5412 Stord

Foto/Grafikk
BO design & foto

Nettredaktør
Ina E. Kallestad

Ansvarleg redaktør
Roy-Sverre Amundsen