Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Nina Sørli
Publisert:  21.11.2012
 
Oppdatert: 21.11.2012

Strøsand til eldre og uføre

Påfylling av bøtter med strøsandEldre personar er særskilt utsett for fall på glatt føre. Mange av desse skadane skjer like utafor døra til bustaden, og difor kan strøsand hjelpa.

Dette er tanken som ligg til grunn for eit ulukkesførebyggjande samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune ved Stord vatn og avlaup KF,  Frivilligsentralen i Stord og FK-Butikken Stord AS.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet er personar som er 70 år eller eldre. Desse kan få ei bøtte med strøsand levert heim til seg gratis. Uføre utanom målgruppa kan etter særskild vurdering verta omfatta av tilbodet.

Kontaktinformasjon

For å tinga strøsand i Stord kan du ringa:

Frivilligsentralen i Stord
v/Theresa Fjellanger
Tlf. 53 40 16 16

Det vert utkøyring etter avtale.

Dei som har bøtter frå i fjor vil få desse etterfylt.

.

Stord kommunalteknikk
Postboks 304
5402 Stord

Besøk oss her:
SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Heiane industriområde
5412 Stord

Foto/Grafikk
BO design & foto

Nettredaktør
Ina E. Kallestad

Ansvarleg redaktør
Roy-Sverre Amundsen