Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Rennande vatn
Av:  Stord kommunalteknikk
Publisert:  24.05.2012
Foto: Bodil Haga
Oppdatert: 09.02.2017

Drikkevatnet i Stord kommune

Drikkevatnet som Stord kommune leverer skal vera hygienisk trygt, klart og utan nemnande lukt, smak eller farge. Det skal ikkje innehalda fysiske, kjemiske eller biologiske komponentar som kan medføra fare for helseskade i vanleg bruk.

Vasshandsamingsstasjonen på Lundsæter produserer drikkevatn av høg kvalitet som tilfredsstiller krava i den nyaste drikkevassforskrifta. Mattilsynet  fører tilsyn med at kommunen (vassverkseigar) følgjer krava i forskrifta om drikkevatn.

SVA har regelmessig prøvetaking.
Vasskvalitet på prøvar finn du her: Trykk her
Brukarnamn: 2
Passord: SVAKF

Ein gjer merksam på at resultater innheld både rå- og reintvass prøvar:
For meir informasjon kontakt SVA KF

 

Varsling

Kontakt

Spørsmål om vatn kan rettast til:

Dag Martin Hagen
E-post: dag.martin.hagen@stord.kommune.no
Telefon: 97 55 20 61

Lothe, Øivind
Avd.leiar drift VA
E-post: olothe@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 67 56 /97 55 20 70

Erik Kallestadbakken
erik.kallestadbakken@stord.kommune.no
Tlf: 97 55 20 85

.

Stord kommunalteknikk
Postboks 304
5402 Stord

Besøk oss her:
SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Heiane industriområde
5412 Stord

Foto/Grafikk
BO design & foto

Nettredaktør
Ina E. Kallestad

Ansvarleg redaktør
Roy-Sverre Amundsen