Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Ina Kallestad
Publisert:  07.05.2013
 
Oppdatert: 06.03.2015

Hushaldsavfall

Det er Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) som utfører renovasjon og slamtøming for husstandane i Stord kommune. Stord kommune har ikkje ansvar for avfall frå verksemder.

Avfallssortering

Alle husstandar skal sortera avfallet i

  • Bioavfall
  • Papiravfall
  • Restavfall

Personar som av ulike grunnar har vanskar med å sortera, kan søkja om fritak for dette.

Ynskjer du å byta bosdunk?

Dersom du ynskjer å gjera endringar i abonnementet ditt, eller melda frå om manglande tøming kan du gjera det på denne sida.

App

SIM har utvikla ein App (applikasjon) som ein kan lasta ned på smartelefon. Last ned appen via APP- store eller Google- play. Søk etter SIM tømmekalender.

Appen viser

  • kva fraksjon som skal tømast og kva tid
  • kva opningstidene er på miljøsentralen
  • kvar næraste miljøsentral er
  • kvar ein kan finne næraste returpunkt for glas og metall-avfall
  • kvar næraste hyttekonteinar er

Renovasjonsavgifter

Sim sine heimesider vil du finna informasjon om renovasjonsavgifter, avfallssortering, returpunkt for glas og hermetikkboksar og plassering av kontainer for hytteavfall.

Anna avfall og spesialavfall

På miljøsentralen på Heiane kan du levera avfall som du ikkje få plass til i bosdunken, eller som du ikkje har lov til å kasta der. Farleg avfall kan leverast gratis.

Les meir om farleg avfall på SIM sine heimesider

Slamtøming

Slam frå slamavskillar og tette tankar vert henta inn med faste intervall; annakvart år for hus med fast busetnad, og fjerdekvart år for fritidsbustader.

Tøming utanom ordinær tøming må tingast særskilt hos SIM.

Meir om slamtøming på SIM sine heimesider

Heimekompostering

Les om heimekompostering på SIM sine heimesider

Varsling

Kontakt oss

Stord kommunalteknikk (SKT)

SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Postboks 304
5402 Stord

 

Meir kontaktinformasjon

.

Stord kommunalteknikk
Postboks 304
5402 Stord

Besøk oss her:
SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Heiane industriområde
5412 Stord

Foto/Grafikk
BO design & foto

Nettredaktør
Ina E. Kallestad

Ansvarleg redaktør
Roy-Sverre Amundsen