Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  19.10.2009
 
Oppdatert: 03.05.2017

Kontaktinformasjon

Kontakt Stord kommunalteknikk

Amundsen, Roy-Sverre
Dagleg Leiar
E-post: roy-sverre.amundsen@stord.kommune.no
Telefon: 99 22 57 85

Vinje, Svein Erik
Økonomileiar
E-post:svein.erik.vinje@stord.kommune.no
Telefon: 97 55 22 04

Kallestad, Ina Elisabeth
Førstesekretær
E-post: iek@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 01 / 97 55 20 72 

Kallestadbakken, Erik
Formann vatn og avlaup
E-post: erik.kallestadbakken@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 67 55 / 97 55 20 85

Enes, Gunhild
Leidningsnett og kart
E-post: gunhild.enes@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 67 57 / 97 55 20 79

Løbø, Kathrin
Forvaltning og kontroll VA
E-post: kathrin.lobo@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 05 / 97 55 20 22

Haugland, Frank Robert Drange
Kontrollør
Sanitærmeldingar
E-post:frank.robert.drange.haugland@stord.kommune.no
Telefon: 95 99 00 98

Lothe, Øivind
Avd.leiar drift VA
E-post: olothe@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 67 56 /97 55 20 70

Clausen, Liv Dahl
Gebyr/faktura eigedomsavgifter
E-post: ldc@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 04

Hetlesæter, Arnstein
Fag- og utviklingssjef VA
E-post: ahe@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 67 58 / 97 55 20 62

Larsen, Carl Ove
Prosjektleiar vatn og avlaup
E-post:carl.ove.larsen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 69 95

Haaland, Sivert
Prosjektleiar vatn og avlaup
E-post: sivert.haaland@stord.kommune.no
Telefon: 97 55 20 65

Augustson, Ronny
Prosjektleiar vatn og avlaup
E-post: Ronny.augustson@stord.kommune.no
Telefon: 97 48 13 39

Kattetvedt, Knut
Prosjektleiar vatn og avlaup
E-post: knut.kattetvedt@stord.kommune.no
Telefon: 97 55 20 77

Bauge, Olav
Prosjektleiar vatn og avlaup
E-post: olav.bauge@stord.kommune.no
Telefon: 90 72 26 71

Andersen, Elin Katrine Dahle
Leiar kvalitet
E-post: elin.andersen@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 67 43

Hagen, Dag Martin
Formann
E-post: dag.martin.hagen@stord.kommune.no
Telefon: 97 55 20 61

Horneland, Sigbjørn
Fagarbeidar Pumpestasjonar og reinseanlegg
E-post:sigbjorn.horneland@stord.kommune.no
Telefon: 90 70 37 17

Harald Oddvar Sæbø
Fagsjef veg
E-post: hos@stord.kommune.no
Telefon: 53 49 68 39 / 97 55 21 60

Jon Magne Nordal
Kontrollør
E-post:Jon.Magne.Nordal@stord.kommune.no
Telefon: 92 28 18 06

.

Stord kommunalteknikk
Postboks 304
5402 Stord

Besøk oss her:
SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Heiane industriområde
5412 Stord

Foto/Grafikk
BO design & foto

Nettredaktør
Ina E. Kallestad

Ansvarleg redaktør
Roy-Sverre Amundsen