Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Ina Kallestad
Publisert:  23.04.2013
 
Oppdatert: 11.07.2016

Meld inn feil på veg, vatn eller avløp

Haugaland-kraft-logo

Feil på veglys

Det er Haugaland Kraft som har ansvaret for drift og vedlikehald av veglysa på kommunal veg. 
Meld inn feil på veglys her

Dersom det manglar lys på fylkesveg og europaveg er det Statens vegvesen sitt ansvar. Meld til vegtrafikksentralen på telefon 175.

 

FiksGataMi kartmerkingsflaggFiksGataMi

Her kan du melda frå om lokale problem som til dømes søppel, hol i vegen, problem på vassleidningsnettet m.m. Akutte problem som gjeld vatn- og avløp skal framleis meldast til Kundetorget på tlf. 53 49 66 00 (08.00-15.30). Utanom arbeidstid kan du ringa vakttelefon:  97 55 22 22.
www.FiksGataMi.no

 

Telefon

Vakttelefon

Vakttelefonen skal nyttast til å melda feil og manglar i det offentlege vass- og avløpssystemet når det ikkje kan venta til neste arbeidsdag. Det kan vera til dømes vassleidningsbrot eller tette avlaupsleidningar.

Dersom feilen ligg på det private leidningsnettet, må den enkelte abonnenten sjølv ta ansvar for å få utbetra dette.

Vakttelefon i arbeidstida (08.00 – 15.30/15.00 sommar): Kundetorget 53 49 66 00

Vakttelefon etter arbeidstid: 97 55 22 22

Varsling

Kontakt oss

Stord kommunalteknikk (SKT)

SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Postboks 304
5402 Stord

 

Meir kontaktinformasjon

.

Stord kommunalteknikk
Postboks 304
5402 Stord

Besøk oss her:
SKE-bygget
Rundehaugen 45 (kart)
Heiane industriområde
5412 Stord

Foto/Grafikk
BO design & foto

Nettredaktør
Ina E. Kallestad

Ansvarleg redaktør
Roy-Sverre Amundsen