Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
jente som kosar med bamse
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  02.07.2015
 
Oppdatert: 16.11.2016

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Kva er BTI?

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er ein samarbeidsmodell som skal sikra koordinert innsats frå fagområda overfor barn og unge som det oppstår uro for. Innsatsen kan rettast mot barnet/den unge og familiane deira og kan utførast av barnehage/skule, helsestasjon, barnevern og eventuelle andre fagområde som arbeider med barn.

BTI modellenKvifor BTI?

Tidleg innsats overfor barn og unge som har ekstra trong for hjelp og støtte, er heilt avgjerande for deira vidare utvikling.

Foreldrerolla i BTI?

BTI har som føresetnad at føresette skal involverast i innsatsen rundt barnet heilt frå uro oppstår. Når foreldre gir samtykke kan andre fagområde i kommunen involverast i arbeidet retta mot barnet og familien. Det er i tillegg utarbeidd skjema for samtykke frå føresette til å oppretta stafettlogg der alle tiltak skal omtalast, tydeleggjera ansvarsfordeling m.m.

Handlingsrettleiar

Handlingsrettleiar (pp)

Innlogging Stafettloggen

Logo

Skjema

Informasjon

Kontaktinformasjon

Birthe Blokhus
Einingsleiar Førebyggjande tenester
Tlf: 92 06 44 15
e-post: birthe.blokhus@stord.kommune.no

Logg inn på stafettloggen

Les om Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

Til nettsida tidleg intervensjon

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen