Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  22.06.2010
 
Oppdatert: 12.05.2017

Fiks gata mi!

Meld frå om lokale problem i ditt nabolag.

Haugaland-kraft-logo

Feil på veglys

Det er Haugaland Kraft som har ansvaret for drift og vedlikehald av veglysa på kommunal veg. Meld fra om mørke gatelys på Feilmeldingsskjema for gatelys eller ring tlf. 05270. 
Meld inn feil på veglys her

                                   Dersom det manglar lys på fylkesveg og europaveg er det
                                   statens vegvesen sitt ansvar. Meld til vegtrafikksentralen på telefon 175.

FiksGataMi kartmerkingsflagg

FiksGataMi

Her kan du melda frå om lokale problem som til dømes søppel, hol i vegen, problem på vassleidningsnettet m.m. Akutte problem som gjeld vatn- og avløp skal framleis meldast til Fellestenester på tlf. 53 49 66 00 (08.00-15.30). Utanom arbeidstid kan du ringa vakttelefon:  97 55 22 22.
www.FiksGataMi.no

TelefonVakttelefon

Vakttelefonen skal nyttast til å melda feil og manglar i det offentlege vass- og avløpssystemet når det ikkje kan venta til neste arbeidsdag. Det kan vera til dømes vassleidningsbrot eller tette avlaupsleidningar.

Dersom feilen ligg på det private leidningsnettet, må den enkelte abonnenten sjølv ta ansvar for å få utbetra dette.

Vakttelefon i arbeidstida (08.00 – 15.30/15.00 sommar): Stord kommune, 53 49 66 00

Vakttelefon etter arbeidstid: 97 55 22 22

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen