Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Trond L. Onarheim
Publisert:  07.03.2017
Oppdatert: 20.04.2017
 

Tilbod til Den kulturelle skulesekken

Skjema for utøvarar som ønskjer å levera produksjonar til Den kulturelle skulesekken i Stord kommune

Den kulturelle skulesekken i Stord kommune gjev tilbod til alle grunnskuletrinna. Det finst sju barneskular og tre ungdomsskular i kommunen.

Stord kommune tek utgangspunkt i honorarsatsane til Norsk forfattarsentrum for lokale DKS-produksjonar, men alle tilbod vil bli vurderte.

Frist for å senda inn tilbod for skuleåret 2017/2018 er 20. mai 2017.

Dersom spørsmål om skjema ta kontakt med Trond Onarheim på mobil 911 01 239, eller e-post trond.onarheim@stord.kommune.no.

Fyll inn det som er relevant for din produksjon/ tilbod i skjema:

Namn på utøvar/ kontaktperson:
Namn på gruppe/ organisasjon:
E-post:
Mobilnummer:
Heimeside:
Lenke - pressefoto:
Lenke - musikk, video e.l.:
Presentasjon av alle utøvarar/ referansar:

 
Tittel på produksjon/ tilbod:
Type produksjon (musikk, litteratur, film, verkstad m.m.):
Kort omtale av produksjon/ tilbod:
Skal elevar/ lærarar delta i forarbeid e.l.? (Skriv ei kort skildring av opplegget)
Målgruppe (kryss av trinna som høver):


Maks størrelse per gruppe:
Maks tal på framsyningar/ verkstadar per dag:
Spelestad (kryss av fleire dersom fleksibel):Lengde på program:
Lengde opprigg/ førebuing:
Lengde nedrigg:
Teknisk produksjon (Kva har du/ de med sjølv):
Tekniske behov (Kva må spelestaden stilla med):
Ønskja tidspunkt for produksjon:

 
Honorar alle utøvarar (per dag):
Andre kostnadar knytta til produksjonen:
Anna informasjon:
  
CV/ utfyllande informasjon kan sendast til:trond.onarheim@stord.kommune.no
Frist: 20. mai. Tilbakemelding på tilbod kjem innan 1. juli.
  

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen