Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.12.2010
 
Oppdatert: 27.03.2017

Søknad om generelt driftstilskot (kulturmidlar)

Tilskotet skal gje midlar til foreininga/laget si ordinære drift.

Ved vurderinga vert det lagt vekt på medlemstal, talet på medlemmar under 19 år, aktivitet, eigeninnsats og kapitalbehov. Søknaden skal skrivast på eige skjema for den aktuelle søknadsgruppa og ha følgjande vedlegg:

  • Medlemsliste
  • Revidert rekneskap for siste år
  • Årsmelding

Musikkrådet gjev innstilling.

Idrettsrådet gjev innstilling.

Søknadsfrist: 1. april.

Her finn du utfyllande opplysningar som gjeld dei ulike tilskotsordningane.

Slik søkjer du

Det skal nyttast eige skjema for søknad om generelt driftstilskot. Administrasjonen i Stord kommune vil handsama søknaden og leggja han fram for Komité for næring, miljø og kultur til endeleg tildeling. Etter at søknaden er behandla, får søkjaren skriftleg melding om vedtaket. Klage på vedtak skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket.

Fyll ut skjemaet, skriv ut og levér eller send saman med ev. vedlegg til:

post@stord.kommune.no

eller

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Skjema for søknad om generelt driftstilskot 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen