Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  15.09.2014
 
Oppdatert: 02.03.2017

Søknad om godkjenning av skular og barnehagar

Etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. skal eksisterande og nye skular og barnehagar ha godkjenning av kommunen.

Rettleiing

Søknaden om ny godkjenning for eksisterande og nye verksemder skal innehalda:

  1. Utfylt søknadsskjema bygd på kartlegging av verksemda
  2. Handlingsplan med tidsfristar som viser korleis avvika frå krav i forskrifta skal rettast opp
  3. Kort skildring av verksemda sitt internkontrollsystem, særleg korleis krav og føresegner i forskrifta vert følgd opp
  4. Planteikningar over bygget (skisse over romløysing) og uteområdet

 

Skjema

Kontakt

Søknaden skal sendast til

post@stord.kommune.no

eller per post til

Stord kommune
v/kommunelege
Postboks 304
5402 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen