Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommunal eigedom
Publisert:  18.05.2015
 
Oppdatert: 11.05.2017

Kjøp og sal av kommunal eigedom

Det er mogleg å kjøpa eller leiga eigedom hos Stord kommune.

Sal

Eininga formidlar sal av ledige kommunale tomtar. Dette er regulert inn under retningsliner vedtekne av kommunestyret.

Ved sal av grunn må ein mellom anna ta omsyn til kommunale planar (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan).

Arealet som ønskes kjøpt må (bør) vera regulert til bustadføremål.. Ein kan senda inn søknad om kjøp av areal med kart vedlagt, der arealet ein ønskjer kjøpa er innteikna.

Leige

Stord kommune har ein mindre bygningsmasse som er for utleige til næringsverksemd.

Informasjon om eventuelle ledige av lokale får ein ved å ta kontakt med Stord kommunale eigedom.

Kontaktinformasjon

Prosjektleiar Frode Hatlevik

Telefon: 53 49 67 63 / 909 16 456
E-post: frode.hatlevik@stord.kommune.no

Eigedomsforvaltar Sigurd Huglen

Telefon: 54 49 68 33
E-post: sigurd.huglen@stord.kommune.no

.

Stord kommunale eigedom
Rundehaugen 45
5412 STORD

Org.nr.: 994294261
Tlf: 53 49 66 00
E-post: ske@stord.kommune.no

Ansvarleg redaktør: Arne Bjelland
Nettredaktør: Gunnhild Dale